BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ PHÁT TỜ RƠI:

STT loại hình phát tờ rơi Đơn Giá Số Lượng ca Thành Tiền Ghi Chú
1 phát từng nhà,khu dân cư 150.đ 1 tờ 1 150.000 d áp dụng từ 1000 tờ trở lên
2 phát tại trường học 130.000 đ 1 trường 1 130.000 đ phát được 500- 1000 tờ tùy trường
3 phát tại cao ốc văn phòng 140.000 đ 1 cao ốc vp 1 140.000 đ phát được từ 300 – 700 tờ
4 phát tại ngã tư 150.000 đ 1 ngã tư 1 150.000 đ phát được 1000 tờ
5 phát tại siêu thị, chợ 130.000 đ 1 siêu thị or 1 chợ 1 130.000 đ phát được 500 tờ – 1000 tờ

Lưu ý:
+giá trên chưa bao gồm VAT
+số lượng làm từ trên 30.000 tờ giá 130 đ/tờ và trên 30 ca giá 120.000 đ/ca

Liên Hệ
Mr Nam: 096 180 75 86